MEMIC

MEMIC, centrum voor data- en informatiemanagement UM-FHML werkzaam binnen het MUMC, faciliteert datamanagement van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en gezondheidszorgprojecten, door advisering en ondersteuning te leveren aan het logistieke proces en bij de uitvoer van Dataverzameling, Informatiebeheer en Kennisontsluiting.

Door gebruik te maken van moderne datamanagement methoden, technieken en apparatuur en de inzet van deskundige medewerkers, streeft MEMIC er naar om samen met de opdrachtgever de gestelde onderzoeksdoelen te realiseren. Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot tijd-geld-kwaliteit-informatie-organisatie, gericht op risicobeheersing van het project.

Website

> Read more