Internal courses

PhD course options for FHML (UM and azM) PhD candidates

For free:

 • FHML PhD courses (Statistics, Research methods, English writing and presenting, lab skills)
  • No fees for PhD candidates of FHML
  • http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/PhDStudents/GeneralCourses.htm
  • De cursussen die genoemd staan onder 'Statistics' en 'Communication in scientific English' zijn gratis te volgen voor alle typen promovendi van de FHML. Na inschrijving wordt voor externe promovendi bij de betreffende School of HR gecheckt of deze personen aangemeld/geregistreerd zijn als promovendus.
   De cursussen onder 'Biomedical skills' (zie snip) zijn niet gratis, hiervoor wordt een fee in rekening gebracht.
   De Cambridge exam courses zijn ook niet gratis (voorheen wel voor UM employees) maar worden ook niet door de FHML georganiseerd en zijn niet specifiek voor promovendi.
   De Tutor professionaliseringscursussen zijn wel gratis voor UM employees met onderwijstaken maar niet voor externe promovendi.
   De valorisation workshop is weer wel gratis. 

Not for free:

 • National Research School courses – see website of your School